donderdag 15 maart 2018

Wollukse Praot (V)


De editie van vandaag concentreert zich op woorden die beginnen met de letter V. Aanvullingen zijn van harte welkom via email.

Verschiéte
In m’ne laogereschooltijd deeje we pepièrkes schiéte nòr mekaore. We vùrmde dan meej duim en wijsvinger ‘ne mik zo es bij ‘ne kattepult, en meej ‘n illestiekske – floep! – vloog ‘t pepièrke zoo dur de klas. Stiekem, es de mister efkes nie keek, dan deeje we dè. Ge kon daor best ver meej schiéte. Dè waar Jantjes aorig goéd gelukt: hij schoot ‘t rèècht bij de miste op de lessenèèr. Hij zaat hillemaol aachter in de klas meej z’n verschoote truiken aon. De mister zeej: “Wie heeft dat gedaan?” Nou, dè waar nie zo moejlijk. Hij verraojde z’n èège: ge zaagt ‘m verschiéte.

van oew èège gaon · flauwvallen · “Dòkter, vlug, ik gò van m’n èège!” zi-se. Mer d’n dòkter begreep-t’r niks van want ie kwaam uit Amsterdam. En daor laag ze al.
vanèèges · vanzelf · Es ge immel ’n bietje op scheut zet, gòg ’t vort van èèges.
verbellemonte · vernielen · Die jong waare zukke verkes dè ze meej ’t voetballe hil d’ren hòf hebbe verbellemont.
verschaaje(ne) · ‘k Zij verschaajene keere wiese viese, mer è‘k ’t wòtter zaag moes ‘k al piese.
vies (kort) ↔ viés (lang) · vis vies · Vette vies vijn ik viés.
vreûke · wrikken; hard werken · Hij vrukte z’ne sluttel kepòt in’t slòt.
vrommes (ook frommes, frammes, vrammes) · vrouw · Vroeger hadde maansmeense en vrommese, nou manne en vrouwe.
vruút · snufferd · Hij staak ooveral z’n vruút tuuse en wies altij alles beeter.
vuúge · betamen · Nie meej oew haand in oew zakke gòn staon gij, dè vuúgt nie!

De v en f
Sommige woorden die in het Standaardnederlands met een v beginnen, hebben in het Waalwijks en andere Brabantse dialecten een f: flakbij, fak (vak: beroep), fermesèl (vermicelli), feeter, fiéf, frèète (vreten), firtig, feftig. En let maar eens op: zelfs Waalwijkse kinderen strikken geen [v]eters maar [f]eters.

zaterdag 10 maart 2018

Tentoonstelling geopend

In aanwezigheid van de vrijwilligers van de heemkundekring en onder het toeziend oog van haar kleinzoon en achterkleinkinderen, heeft de 96-jarige echtgenote van Sjef Vugts vanochtend in de ‘politiegang’ de tentoonstelling over haar man geopend.


De tentoonstelling is te bekijken van 14 maart t/m 4 april op de woensdag- en vrijdagmiddagen tussen 13.30 en 15.30 uur alsmede op zaterdag 17 maart van 13.00-16.30 uur.

woensdag 7 maart 2018

Tentoonstelling Sjef Vugts

Collectie familie Vugts

Van 14 maart t/m 4 april aanstaande organiseren wij in ‘de politiegang’ bij onze heemkamer in het souterrain van het Huis van Waalwijk (het voormalige raadhuis aan het Raadhuisplein, ingang aan de oostzijde van het gebouw) een tentoonstelling over ons erelid Sjef Vugts. De tentoonstelling is geopend op de woensdag- en vrijdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur alsmede op zaterdag 17 maart van 13.00 tot 16.30 uur, toegang gratis. Op 17 maart geven de vrijwilligers van het Huis van Waalwijk ook een rondleiding door het gehele gebouw. Die rondleiding is eveneens gratis.

Sjef Vugts (1919-2002) wist al op zijn dertiende dat hij bouwkundig opzichter wilde worden. Hij ging daarom overdag naar de ambachtsschool in Tilburg voor de opleiding tot timmerman en nam ’s avonds extra tekenlessen bij Theo van Delft op de Waalwijkse Teekenschool. Na enkele jaren als timmerman/meubelmaker te hebben gewerkt, stapte hij over naar de afdeling Gemeentewerken bij de gemeente Waalwijk waar hij uiteindelijk technisch hoofdambtenaar werd.  In zijn vrije tijd was hij actief bij de vrijwillige brandweer, zong hij in het koor van de Antoniusparochie en zette hij zich van meet af aan in voor het ‘kapelleke.’ Bovenal echter was hij heemkundige en schatbewaarder van het plaatselijke culturele erfgoed. Historicus Dr. Frans Vercauteren omschreef hem als ‘de man die de Waalwijkse cultuurhistorie een nieuwe dimensie gaf.’

In de loop der jaren maakte Sjef ontelbare foto’s en tekeningen van bijzondere Waalwijkse plekjes. Hij schreef heel veel artikelen voor De Klopkei, het tijdschrift van de heemkundekring, werkte mee aan aantal boeken en zag het oorlogsdagboek dat hij bijhield voor zijn zus in 1985 in boekvorm verschijnen. Hij is, om nog maar eens wat te noemen, de enige die alle edities van De Echo van het Zuiden gelezen heeft. Hij heeft daar bovendien een complete index van alle Waalwijkse gebeurtenissen op gemaakt.

Daarnaast heeft hij nog een aantal bijzondere verzamelingen aangelegd, die Sjefs echtgenote en dochter nu ter beschikking hebben gesteld voor de tentoonstelling. Een waar pronkstuk is het fotoalbum dat bij het geschreven oorlogsdagboek hoort!  De expositie is aangevuld met mooie stukken uit het archief van de brandweer en de collectie van de heemkundekring.

donderdag 1 maart 2018

Wollukse Praot (U)

Vandaag staan de woorden die beginnen met de letter U centraal. Aanvullingen, suggesties, tips en opmerkingen zijn zoals altijd van harte welkom bij onze dialectgroep.

Uitkruiperke
Wie hig ’t in z’n kijnderjaore nie gespuld? Wie d’n buut moog hebbe, moes mee z’n gezicht nòr de muur aftelle. Dè ging dan zo: “Eên, twee, drie, vier, vijf, zes, zeuve, aacht, neege, tién – wie nie weg ies ies gezién, ik koom!” D’n buuter, zalle we mer zegge, draaide z’n èège dan om en wie hij dan zaag, wier afgebuut. D’n buuter moes tòch van z’n plek aaf om de uitkruipers te ontdekke. Es-ie’r dan eêne zaag, moes-ie al wè-tie kon renne om ‘m af te tikke, en dan riép-tie: “Buut!” Es d’n uitkruiper d’r irder was, dan riép-tie: “Buut vrij!” Die moog dan de vòlgenden buut doén. D’n buuter moes wel alle aander uitkruipers afbuute, totdè hij of zij ze ammel gevonde hai. Ze hebbe ‘ne keêr erg lang nòr eêne gezòcht: die waar kwaod nòr huis gegaon omdè-tie d’n buut nie moog zijn. Of ’t waor ies, wit ik nie, mer nòr ’t schijnt lôpt-ie nou in’t bejaordehuis nòg te zuúke.

uitkulle · schampere opmerkingen maken · Wè zit-ie nou ammel wir uit te kulle?
uitschaaie · ermee stoppen · Schaait ‘r ies uit mee dè gekwèèk van oe, hil de buùrt kan’t heure!
uitschèène · uitschelden · Òch èèrm, die ròtjong liépe dè medje uit te schèène.

De Waalwijkse ui
Hoe herken je een Waalwijker? In ieder geval aan zijn ui. Waalwijk is namelijk een eiland in de Langstraat. In de buurplaatsen Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en Drunen is de tweeklank ui in veel gevallen een lange klinker geworden met de klank van het Nederlandse woord freule. In die plaatsen wordt bijvoorbeeld bèùte, rèùke en schèùve gezegd (maar wel bui, kruie en truike). Waalwijk kent die lange klinker niet en zegt nog steeds buite, ruike en schuive. De ui wordt er ook minder vaak verkort. De omgeving zegt bijvoorbeeld Dùtser, maar Waalwijk van oudsher Duitser. En de buurplaatsen verkorten uit (daar èùt) als het als voorzetselbijwoord aan een woord vastzit, bijvoorbeeld in ùtschaaie en ùtkrèùperke. In Waalwijk kan dat ook, maar veel Waalwijkers geven de voorkeur aan uitschaaie en uitkruiperke.

dinsdag 27 februari 2018

Opgegraven verleden gemeente Waalwijk

Archeologietentoonstelling heemkundekringen

Twee heemkundigen uit Waspik nemen
een kijkje bij de opgraving aan de
Van Duvenvoordestraat in
Besoijen, 2013 (foto Ad v.d. Houdt)
In Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik wordt door de heemkundekringen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de archeologietentoonstelling die van 14 t/m 22 april aanstaande plaatsvindt in het Huis van Waalwijk (het voormalige raadhuis) aan het Raadhuisplein te Waalwijk.

Aan de hand van bijzondere bodemvondsten uit de regio wordt tijdens die tentoonstelling de geschiedenis verteld van de dorpjes die sinds 1997 samen de gemeente Waalwijk vormen. De archeologische vondsten die geëxposeerd worden, zijn zowel afkomstig uit privé-collecties als uit de verzamelingen van de heemkundekringen en het Provinciaal Depot Bodemvondsten uit ’s-Hertogenbosch. Naast objecten die zonder meer heel bijzonder genoemd mogen worden, worden bijvoorbeeld ook diverse gebruiksvoorwerpen uit het leven van alle dag tentoongesteld. U kunt dan met eigen ogen zien dat de vorm van bijvoorbeeld een kam of een wasknijper door de eeuwen heen niet zoveel veranderd is.

Met dank aan diverse particulieren, archieven en musea wordt tijdens deze expositie ook een groot aantal prachtige kaarten en andere fraaie afbeeldingen getoond en zijn fotoreportages van diverse opgravingen in de gemeente te bekijken.

Houd alvast een middagje vrij in je agenda. De toegang is gratis en binnenkort volgt meer informatie. Wil je contact opnemen omdat je bijvoorbeeld zelf nog over een mooie bodemvondst beschikt of een vraag hebt, stuur dan een email.  

donderdag 15 februari 2018

Wollukse Praot (T)

Vandaag staat een aantal woorden  die met de letter T beginnen in de schijnwerper. Toevoegingen – ook als die met een andere letter beginnen - zijn zoals altijd welkom bij onze dialectgroep.

tèèraovend
Ik waar ’n jaor of zestien en ik zaat in ’n bandje es zanger. Nou mochte we speule op de tèèraovend van de voetbalclub. Gebraoie haone zouwen ‘r gegeete wòrre. “Moete gij nie eete?” vroeg oons moeder. “Nee, we eete daor vanaovend gebraoie haone,” zee ik heêl triomfantelijk, want ik zaag ’t heêlemaol zitte. “Bofkont,” wier-t’r gezeed. Hoe ver d’n aovend ok vòrderde, gin gebraoie haone. Ik zaag ze, ik rook ze en tot slòt kwaame ze nie. Mee ’n leege maog en barstende honger zij ik tot slòt nòr huis gefietst. “Mèr dè zeg ‘k thuis nie,” dòcht ‘k bij m’n èège, “want dan moet ‘k ‘t vur aaltijd kenne.” ”En?” vroege ze, “hoe waare de haone?” “Heerlijk,” zee ik mee ’n uitgestreeke bakkes. Waor ‘k nie op gereekend hai: op ’t werk bij m’n oudste bruur werkte d’r eêne van de voetbalclub. M’n bruur stelde dezelfde vraog: “Haone,” zi-tie, “hebbe we heêlemaal nie op. ’t Waar ginne tèèraovend mer ‘n gewônne vergaodering. Es ‘k nou erges nòr toe gò, moe‘k ‘t nog aaltij heure: “Meschien hebbe ze‘r wel gebraoie haone!” Mer waor ’t om gaot zou ’k bijna vergeete: nie om de G van gebraoie haone mer de T van ‘tèèraovend’.

toennet · zojuist · Toennet zaat-ie nog neffe mijn en nou zè’k ‘m kwijt.
tietòl · sufferd · Wòrde vur ‘ne tietòl uitgemòkt, dan zedde zo mer ‘ne gòlliepaop.
(mee) truugkoomes · op de terugweg · Gòdde gij mee geensgòns oover de mert en mee truugkomes efkes langs d’n bakker?
tjan · tamme vogel, meestal kauw · Vroeger vonge de kijnder wel ies ‘ne kaauw. Daorvan wiere dan de vleugeltòpkes afgeknipt en dan wier-tie tam gemòkt. Mer es dan de vleugels wir aongegroeid waare, dan vloog-tie wir weg.

zondag 4 februari 2018

Dialectavond Wollukse Praot

Maandag 19 februari 2018                       
Aanvang 20.00 uur
Afsluiting 22.30 uur
Grand-café Stichting De Kansenfabriek
Wijkcentrum BaLaDe
Balade 1 - Waalwijk

Toegang voor leden van De Erstelinghe gratis.
Voor niet-leden is de entree € 3,--.

Na de succesvolle editie van 2016 wilde onze dialectgroep op 11 december 2017 wederom uitpakken met een gezellige dialectavond. Helaas was de hevige sneeuwval van die dag spelbreker.


Het programma vol gevarieerde verhalen van Wollukse schrijvers, een fragment uit de klucht Deurloopend Krediet door twee actrices van OOG, achtergronden over het heden en verleden van de Waalwijkse taal en een gezellige dosis interactie met de zaal wordt nu gepresenteerd op maaandag 19 februari aanstaande. Legs Boelen geeft de avond een muzikale omlijsting met zijn prachtige liedjes. 

U bent van harte welkom!