Lid worden?

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden als lid van De Erstelinghe. Langskomen in de heemkamer en daar een inschrijfformulier invullen kan natuurlijk ook!

De contributie bedraagt  20 euro per jaar. Bij een gedeelte van het jaar (we ‘rekenen’ met vier kwartalen) is dat bedrag naar rato. Je kunt ook samen met een gezinslid (partner, zoon of dochter) lid worden. De bijdrage voor twee leden is dan 22 euro per jaar. De contributie wordt eenmaal per jaar geïnd, via een automatisch incasso.


Naast gratis toegang tot lezingen en andere activiteiten, ontvangen leden van de heemkundekring de digitale ledennieuwsbrief en viermaal per jaar ons heemkundig tijdschrift De Klopkei (bij gezinslidmaatschap 1 exemplaar). In de kern Waalwijk wordt dit door vrijwilligers gratis thuisbezorgd, daarbuiten wordt het per post toegezonden. 
Leden die buiten de kern Waalwijk wonen, betalen daarom een eigen bijdrage in de portokosten van  12 euro per jaar. Deze bijdrage wordt gelijktijdig met de contributie geïnd. 


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen