woensdag 21 juni 2017

Wollukse praot (A)

Sinds een kleine twee jaar heeft De Erstelinghe een dialectgroep, die zich bezighoudt met het bestuderen van het Waalwijkse dialect. In maart 2017 is na gedegen vooronderzoek een uniforme referentie-spelling gepresenteerd voor het Wolluks en andere Langstraatse dialecten. De spelling vind je hier.

In de komende twee jaar wordt een aantrekkelijk Wolluks woordenboek samengesteld. Daarin komen de mooiste woorden, uitspraken en gezegdes die het Wolluks rijk is, met smeuïge anekdotes, korte verhalen, foto’s en illustraties. Omdat de dialectgroep heel benieuwd is naar de inbreng van iedereen die in het dialect geïnteresseerd is, nodigen we u uit om ons bijzondere Wollukse woorden, gezegdes en eventueel tekstjes toe te sturen. Soms vragen we u ook naar de betekenis en het gebruik van bepaalde dialectwoorden. 

Elke twee weken verschijnt er een bericht met weer een nieuw verzoek, gecombineerd met een paar voorbeeldwoorden en een illustratie daarvan in woord en beeld. Overigens zijn de meeste woorden niet specifiek Wolluks. Ze komen vaak in heel Midden-Brabant voor, maar de Wollukse uitspraak en gebruikswijze maken het onderscheid. De reis door het alfabet begint met de letter A. Overigens: behalve woorden die met een A beginnen, zijn natuurlijk al uw woorden, informatie, commentaar en tips steeds welkom op dit emailadres.

aai, aaier
ei, eieren
Gij komt altijd mee oe aaier nao Paose
aauwbette
kletsen
Mèèrge komt taante Mie wir bij oons moéder aauwbette
affeseere
opschieten
Ge moet wel ‘n bietje affeseere, aanders komde te laot.
akkedeere
overweg kunnen
Zij kan tòch ok mee iedereên akkedeere, war,
alzelèève
altijd
Joske hee alzelèève ‘n kepòtte broek aon


De affeseerèèrpeleeters
Ik waar òp de mert, daor haol ‘k alzelèève gruunte en fruit.
“En,” zee d’n èèrpelboer, “wat zal het zijn?”
Ik zin: “Gif mijn mer vijf kilo affeseerèèrpel.”
“Affeseerèèrpel,” zee-tie, “daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat zijn dat nou?”
“Dè zen groôte èèrpel: daor hoefde’r mer drie van te schelle. Dan ies de pan al vol en dè schiet òp!”

zondag 2 april 2017

Nieuwe Klopkei

In de eerste Klopkei van 2017 zijn de persoonlijke
verhalen opgenomen  van de twee jonge joodse meisjes, die in de Tweede Wereldoorlog een veilig thuis vonden in de Putstraat in Waalwijk. Als Lydje Hamers en Lieske van Wijck gingen zij in Waalwijk gewoon naar school, speelden op straat met de andere kinderen uit de buurt, deden zelfs hun eerste communie en werden hier  vriendinnen voor het leven. De contacten met hun pleegouders bleven hecht en “Lieske” werkte later zelfs nog een aantal jaren als kleuterjuf op de school van de zusters van J.M.J.

Liekje Laufer-Fuchs (“Lydje”) zette onlangs haar herinneringen aan Waalwijk op papier. Van Lida Prins-van de Kar (“Lieske”), die al jarenlang deel uitmaakt van het team van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden, kreeg de heemkundekring de beschikking over de tekst van de toespraak die zij op uitnodiging van het  Comité 4 en 5 mei Waalwijk hield tijdens de 60e herdenking van de bevrijding op 4 mei 2005 in de St. Jan.


In De Klopkei verder een artikel in het Wolluks over de polder als speelterrein en uitgebreid aandacht voor de gedwongen winkelnering. Losse nummers van deze editie zijn te bestellen via onze webshop  of af te halen in de heemkamer, in het souterrain van het Huis van Waalwijk (het voormalige raadhuis) aan het Raadhuisplein, geopend elke woensdag van 13.30-15.30 uur.

dinsdag 28 maart 2017

Wollukse referentiespelling online

Sinds vandaag staat de door onze dialectgroep ontwikkelde Wollukse referentiespelling online en is hier te raadplegen. Door het hanteren van de referentiespelling wordt zowel het schrijven als het lezen van teksten in dialect een stuk eenvoudiger.

Doe er je voordeel mee!

Reacties alsmede verhalen in dialect zijn van harte welkom bij de dialectgroep.

maandag 13 maart 2017

Lezing Dam- en dijkhuizen in Baardwijk en Besoijen

Als een voorproefje op zijn op stapel staande boek over het onderwerp, vertelt Ad van Liempt (auteur van Wonen in dammen en mijnen) op 

woensdag 29 maart 2017
aanvang 20.00 uur
Wijkcentrum BaLaDe
Balade 1 - Waalwijk

over de resultaten van zijn onderzoek naar de dam- en dijkhuizen in Baardwijk en Besoijen.

Meer nog dan in Waalwijk het geval was, blijken in Baardwijk en Besoijen ook boerderijen en vrijstaande huizen als ‘damwoning’ gebouwd te zijn.

In Baardwijk kwamen meer dijkwoningen en achter elkaar gebouwde huizen voor, wat samen met de aanwezigheid van veel wielen, zorgt voor een van Besoijen en Waalwijk afwijkende karakteristiek. Ad heeft in Baardwijk 164 en in Besoijen 163 dam- en dijkhuizen teruggevonden die vóór 1922, het jaar van de samenvoeging met Waalwijk, gebouwd zijn.

Toegang voor leden van De Erstelinghe gratis, niet-leden € 3,--.


maandag 23 januari 2017

Repertorium De Klopkei bijgewerkt


Het repertorium van De Klopkei is bijgewerkt t/m de 4e uitgave van 2016. Deze vernieuwde versie, met een overzicht van alle artikelen die in de afgelopen 40 jaren zijn verschenen over de geschiedenis van Baardwijk, Besoijen en Waalwijk, kunt u hier gratis downloaden. Met dank aan Bert de Vaan!

donderdag 15 december 2016

Boeven en dienders


In de nieuwe Klopkei, met op de omslag een bijzondere ambtspenning van de vroegere dienders van de gemeente Waalwijk, ruim aandacht voor de Waalwijkse gemeente-veldwachters. Dit bleken zulke spraakmakende mannen te zijn, dat hun collega’s uit Baardwijk en Besoijen pas in een volgende editie aan bod kunnen komen.

Verder in deze uitgave het verhaal van een ‘Borks boefje’ en dat van de zoon van de plaatselijke vrederechter, die in 1820 koning Willem I met de dood bedreigde, alsmede een bijzonder positief bericht op het gebied van het lokale historisch erfgoed: Waalwijk blijkt nog steeds een marechausseekazerne annex huis van bewaring te hebben!

Wilt u deze uitgave bestellen? Ga dan naar onze webshop.

zondag 9 oktober 2016

'nen Aovend mee Wollukse praot!

Ook de jongens van het R.K. Zang- en ‘knaopekoor’
komen voorbij tijdens de dialectavond
(SALHA, fotonr.
WAA40627, foto J. de Bont)
Op maandag 17 oktober 2016 verzorgt onze dialectgroep in wijkcentrum BaLaDe een avond over het Wolluks met lezingen over verleden, heden en toekomst van het dialect en kun je kennismaken met de nieuwe referentiespelling. De presentaties worden afgewisseld met levendige verhalen in het Wolluks en een stukje uit het succesvolle toneelstuk Het Leven een Leerschool van toneelgroep O.O.G., door een van de toenmalige hoofdrolspelers! 

Iedereen die geïnteresseerd is in het dialect van Waalwijk wordt van harte uitgenodigd om deze gevarieerde presentatieavond bij te wonen. 
Na het programma is de dialectgroep zeer benieuwd naar de inbreng van Waalwijkers: ideeën, beeld- en geluidsopnames, gedocumenteerde verhalen en allerhande andere zaken, zoals verzamelingen van bijnamen, zijn van harte welkom! 

'nen Aovend mee Wollukse praot! Maandag 17 oktober 2016 om 20.15 uur in wijkcentrum BaLaDe, Balade 1 te Waalwijk. Toegang voor leden van De Erstelinghe gratis, niet-leden € 2,-- per persoon.