zondag 17 december 2017

Nieuwe Klopkei

De Klopkei van het 4e kwartaal bevat artikelen over de vereniging Waalwijks Belang (later opgegaan in de VVV), die decennialang allerlei initatieven ontplooide die zij voor Waalwijk van belang achtte. Van het opzetten van een operatiekamerfonds (waaruit het ziekenhuis is ontstaan) tot het stimuleren van de veemarkt, van het oprichten van verenigingen tot het organiseren van stadsfeesten enzovoorts enzovoorts. In deze Klopkei tref je een inleidend artikel aan over Waalwijks Belang, in toekomstige uitgaven wordt nader ingegaan op een aantal bijzondere wapenfeiten van de vereniging.

Hij deed er zijn uiterste best voor, maar het lukte gemeenteraadslid Frans Roxs in de jaren 20 van de vorige eeuw maar niet om voldoende steun te krijgen voor zijn plannen om de Winterdijk te verlichten. Sterker nog, jarenlang werd hij tijdens de raadsvergaderingen (en vast ook daar buiten!) nog geplaagd met zijn stokpaardje: lantaarns op de Winterdijk… uit zedelijkheidsoogpunt!

Kort na deze perikelen vestigden Jan en Anna van Oss-van Buren zich in Waalwijk om hier een drogisterij over te nemen.  Zij gaven hun zaak de naam ‘De Pelikaan.’ Gedurende meer dan 50 jaar bracht de familie dagelijks het devies ‘Keuze, Kwaliteit en Vertrouwen’ in de praktijk.
Ondanks de ongetwijfeld drukke werkzaamheden voor de drogisterij en de zorg voor zijn jonge gezin, zette Jan van Oss zich in Waalwijk vanaf dag één ook volop in voor de samenleving en droeg hij op meerdere fronten zijn steentjes bij.  

Losse nummers van deze editie zijn te bestellen via onze webshop. Wil je geen Klopkei missen en op de hoogte blijven van alle wetenswaardigheden over de boeiende geschiedenis van Baardwijk, Besoijen en Waalwijk (het bovenstaande is slechts een greep uit de inhoud van de nieuwe Klopkei!), wordt dan lid van De Erstelinghe. Het aanmeldformulier vind je hier.


maandag 11 december 2017

Dialectavond Wollukse Praot 11 december gaat *NIET* doorIn verband met de barre weersomstandigheden wordt de voor vandaag geplande dialectavond Wollukse Praot verzet naar begin volgend jaar.


Een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk.

zaterdag 9 december 2017

Wollukse Praot (N)

In het schema van de reis door het Waalwijkse dialect was helaas een kleine vertraging ontstaan. Met de aankomst bij de letter N hebben we die weer ingehaald. Zoals steeds zijn je opmerkingen, vragen, aanvullingen etcetera van harte welkom bij dialectgroep Wollukse Praot.

neuswèèrmerke
Theske d’n oolieboer, ik zie ‘m nòg staon vur ’t huis: brilleke op de punt van z’n neus, petje op en ’n pepke in z’ne mond. Hij was wir klaor mee z’n werk. Hij ha z’ne daogelijkse tocht dur Wolluk mee z’n ooliekar wir gedaon om oolie te verkoôpe. De meense stokte toen nòg kacheltjes mee bronoolie. Hij was tevreeie; zo ston-tie daor ok tevreeie òn z’n pepke te trekke. Die pepkes konde in elke tabakszaok koôpe. Dè waare kòrte klèène steêne pepkes mee de kòp vlak bij oew neus. En daorom noemde ze dè neuswèèrmerkes.

naaie · weglopen; slaan; gooien; naaien · Hij naaiden ‘r uit, want hij ha z’n bruur teege z’ne kòp genaaid en z’ne tillevisie uit de raom genaaid.
neuke · gooien; uitmaken · “Nukt die broek mer in de wasmaand!” – “Mer ge het ze pas eênen dag aon gehad!” – “Dè nukt nie!”
naokend · naakt · Hij ston in z’n naokende kont in de kaauw.
noôi · met tegenzin · Omwaase, ooh dè doe’k tòch zo noôi!
neffe, nèève · naast; fout · Ge het dè beloofd en nou hedde’t nie gedaon. Nou doede’r neffe, manneke!”
neetoor · lastige persoon · Z’n bakkes stò-t’r naor: ’t ies wel zo’ne neetoor!
nondejuuke · vlinderdas · Oons voader draogt noôit ginne stròpdas mer altijd ’n nondejuuke.

donderdag 7 december 2017

Wollukse Praot (M)

De reis door het Waalwijkse dialect is aangekomen bij de letter M. Ken je zelf nog leuke of bijzondere ‘Wollukse Praot,’ laat het ons weten via email.

muusterd
Jaore truug laagen ‘r tuuse Bork en de sporsloôt prachtige waailaande mee òn swirskaante langs de sloôte elzebosse. Die wiere in ’t naojaor dur de boere reegelmaotig gesnoeid. Eên gedilte wier gebrùkt om ‘r in de moestuin erte teege te laote groeie: dè noemde ze ertrijs. ’t Aander gedilte wier saomegebonde tot muusterd. Muusterd gebrùkte de bakkers om d’n oove mee wèèrm te stooke. Es d’n oove wèèrm genoeg waar, dan wier d’n as van de verbraande muusterd ‘r uitgevèègd en daornao wier-tie nòg mee ‘nen natten dwèèl naogedweld totdè-tie heêlemaol schôn was. Dan konnen ’t broôd en de broikes gebakke wòrre. Vloerbroôd hiet dè teegesworrig. Sommige wèèrme bakkers verkoôpen ’t nòg, alleên zal d’n oove nie mir wèèrm gestokt wòrre mee muusterd.


maanskèèrel · man · Gij wòrt al ‘nen heêle maanskèèrel, dè zie oopa wel!
maauwe · zaniken; ergens over door blijven gaan · Nou ies’t klaor mee de gemaauw, ge maagt blij zijn dè ge wè krijgt!
(klèèn) manne · kinderen (ook meisjes) · Wij konnen ’n pilske vatte en vur de klèèn manne han ze ‘ne mallemeule.
mee · met; mee; meteen · Hij trok de deur oope en mee kwaam-t’r ‘ne kaauwe wind mee ‘m mee.
(de) meens · man, echtgenoot ↔ (‘t) meens · vrouw · Ik heb teege dè meens gezeed dè ze ùt de buùrt blijf van m’ne meens.
mensie maoke · aanstalten maken; opschieten · Zeg, mòkt ies mensie! Ik heb nòg zat te doén!
moffelbônne · tuinbonen · Die van oons it nie veul gruunte, mer moffelbônne mee spek hi-tie mer als te gèère.
moosputje, monsputje · afvoerputje (in de keuken) · Es ’t moosputje stonk, dan hing-t’r ‘ne mooslucht.

mùlder · molenaar; meikever · Vruuger ginge we mee de zeun van de mùlder dikkels mùlderkes vangen in de pòlder.

vrijdag 1 december 2017

Jaarlijkse dialectavond

                              
Dialectgroep Wollukse Praot
Maandag 11 december 2017                         
aanvang 20.00 uur
afsluiting 22.30 uur

Grand-café Stichting De Kansenfabriek
Wijkcentrum BaLaDe
Balade 1 - Waalwijk

Toegang voor leden van De Erstelinghe gratis.
Voor niet-leden is de entree € 3,--.

  

Na de succesvolle editie van vorig jaar pakt dialectgroep Wollukse Praot ook dit jaar weer uit met gevarieerde verhalen van Wollukse schrijvers, een fragment uit de recente klucht Deurloopend Krediet door twee actrices van OOG, achtergronden over het heden en verleden van de Waalwijkse taal en een gezellige dosis interactie met de zaal. Legs Boelen geeft de avond een muzikale omlijsting met zijn prachtige liedjes. U bent van harte welkom!


donderdag 2 november 2017

Wollukse praot (L)

De reis door het Waalwijks dialect maakt deze week een tussenstop bij de letter L. Ken je een bijzonder woord dat in het Wolluks woordenboek niet mag ontbreken? Laat het ons weten en stuur een email, plaats je reactie onder dit bericht of reageer via onze Facebookpagina

lekkertjes
Vruuger, vur mijn zo’n taggetig jaor geleeie, han ze’t nie oover snoepkes mer oover lekkertjes. Teegesworrig wòrre de kijnder d‘r zoowè mee doôdgegoid, mer in dieë tijd nie. Es ge’t geluk ha dè oew moéder, taante, buurvrouw of eên of aander áánder goédgeevig weeze zo’n lekkertje aonbooi, waarde nie te lui. Dè ging mistal zoo: “Luuste ’n lekkertje, manneke?” en ‘t manneke luuste dè wel. Grùtmoéder dee daor ok òn mee, die hai daorvan ’n trommel vol. In de vaaste mochte we virtig daoge nie snoepe. Al wè we kreege moes dan in ’t vaastetrommeltje en mee Paose mochte we alles opeete. Nie alles ineêns netuurlijk, want dan wierde ziek, wier-t‘r oons gezeed. Op de stoél gòn staon en ‘r stiekem eêntje booven uit de kaast pakke was lèèvesgevaorlijk, want dan liépte kaans dè ge nòr de hel gingt. En uit ’t trommeltje van oew bruur of zuuster jatte was nòg erger. ’t Was me tòch wè in dieë tijd, mer lekkertjes waare wel lekker.

lijkene · lijken · Dè lijkent nergens op!
leer · ladder · Op Piéte teêkening van vurrige week zaagde ’n verke onderstenbooven òn de spòrte van ’n leer hange.
lèèventig · levend · Toen dieë stier op mijn aaf kwaam zette, dòcht ik dè’k ‘t ‘r nie lèèventig aaf zou brenge.
lekke likke · likken ↔ lekken · Doe ies gaauw òn oewen ijskoo lekke, hij likt op oe broek!
loôpes · lopend · Zedde hil dè èènd loôpes gekoome?

lee

Lee heeft tal van betekenissen in het Waalwijks. Het is de verleden tijd van lije, de hij-vorm van de tegenwoordige tijd van ligge (naast hij li, hij lig en het nieuwere hij ligt) en vroeger ook van legge. Om de verwarring compleet te maken, is lee van dat laatste werkwoord zelfs de verleden tijd, naast hij lin. Behalve een werkwoord is lee tot slot ook het meervoud van lid, naast het nieuwere leeie. ’t Ies nie makkelijk, dè Wolluks!

zaterdag 28 oktober 2017

Wolluk-je in the 60's: michelen en klotteren

Drukte op het Raadhuisplein bij de opening van modezaak
Cunen in 1965 (SALHA, fotonr.WAA87029, foto J. de Bont)
Onder de noemer “Wolluk-je in the 60’s” gaan wij regelmatig een deel van de succesvolle (grote) tentoonstelling “Wolluk in the 60’s” uit 2015 opstellen. Met het oog op de naderende decembermaand is bij de eerste editie gekozen voor de Waalwijkse winkels uit de jaren zestig.

Van 1 t/m 10 november 2017 kunt u op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur gezellig komen “michelen en klotteren”  in de Politiegang, achter de heemkamer in het souterrain van het Huis van Waalwijk, Raadhuisplein 2. De ingang bevindt zich aan de oostzijde van het gebouw en de toegang is gratis.


De woorden “michelen” en “klotteren” zijn synoniemen voor het doen van inkopen voor de viering van de verjaardag van de goedheiligman. “Klotteren” is in de regio vrij algemeen bekend, “michelen” werd vroeger vooral in Waalwijk gebruikt.  Sint Nicolaas, die zijn eerste officiële bezoek aan de stad bracht in 1916, was aanvankelijk namelijk niet vergezeld van zijn bekende Pieten, maar van een aantal “Micheltjes.” Tijdens de intocht collecteerden zij voor de minder bedeelde kinderen.